Lämpökuvaus

Kiinteistön kuntoarvioinnissa lämpövuotojen selvittämiseen käytämme lämpökameraa FLUKE Ti105.

       

Kamera mittaa lämpötilaerot 0,1 oC  tarkkuudella.
Mitä suurempi on rakennuksen sisä- ja ulkolämpötilaero, niin sitä paremmin lämpövuodot on määriteltävissä.
Käytännössä -10 oC ulkolämpötilassa asuinrakennusten lämpövuodot tulevat jo hyvin esiin.

Kameralla on mahdollista paikantaa rakenteissa ja maastossa lämpötilaeroihin perustuvia erilaisia asiota, esineitä ja laitteita kuten esim. lämpöputket, sähköjohdot, hormiviat j.n.e.

Lämpökuvauksesta asiakas, niin halutessaan saa kuvallisen raportin.

jorma.kemppainen@vjk-group.fi

Puhelin +358 400 838 031

 

 

suomi