Yrityksen esittely

Yritys palvelee asiakkaitaan sähkölaitteistojen tarkastuksissa, sähkölan turvallisuuskoulutuksessa ja sähköalaan liittyvässä neuvonnassa ja konsultoinnissa sekä sähköasennuspalveluissa.

 

Varmennustarkastukset

Uusiin sähköasennuksiin kohdistuvat ns. kolmannen osapuolen lakisääteiset varmennustarkastukset, joilla varmistetaan, että sähkölaitteisto on rakennettu alalla voimassa olevien standardien ja säännösten mukaisesti. Vastuu tarkastuksien teettämisestä on laitteiston rakentajalla ja  kuitenkin viimekädessä laitteiston haltijalla.

 

Määräaikaistarkastukset

Vanhoihin sähkölaitteistoihin kohdistuvat määräaikaistarkastukset, jotka ovat myös lakisääteisiä tarkastuksia. Laitteisto luokitellaan vaativuuden mukaan eri luokkiin ja tarkastusväli on laissa määrätty. Lisää kohdassa sähköasennustarkastukset.

 

Sähkölaitteistojen kuntoarvioinnit

Tarkastuksiin kuuluu myös yleiset sähkölaitteiston kuntoarvioinnit. Kuntoarvioinneilla selvitetään käytössä olevien sähköasennusten kunto ja niiden korjaamistarve.

 

Kaikilla sähkölaitteistoihin kohdistuvilla tarkastuksilla pyritään ennalta ehkäisemään sähköstä aiheutuvat vaarat, kuten tulipalot ja sähköiskusta johtuvat tapaturmat ja pahimmassa tapauksessa kuolemat.

 

Sähkötyöturvallisuus

Kun sähköalla työskenteleviä henkilöitä opastetaan säännösten ja määräysten tuntemisessa sekä turvallisissa työskentelytavoissa, niin se yleisellä tasolla lisää alan turvallisuutta.
Sähköturvallisuus laki valvoittaa kaikkia sähköallalla työskenteleviä henkilöitä suorittamaan sähkötyöturvallisuutta käsittelvän kurssin. Kurssi pitää myös ajan saatossa uusia aina viiden vuoden välein.
Kurssin suorittanut saa kurssista todistuksena  SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTIN.

Yritys harjoittaa toimintaa koko Suomen alueella, mutta yrityksen kotipaikasta johtuen kuitenkin etupäässa Kainuun maakunnassa ja sen kunnissa: Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo.

Yrityksen palvelut lyhyesti:

 • sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset,
 • sähkötyöturvallisuuskoulutus, kortti 
 • sähköalan säännökset ja määräykset,
 • sähkölaitteistojen kuntoarvioinnit,
 • käytönjohtajuudet,
 • sähkötöiden johtajuudet,
 • sähkönhankinnan neuvontapalvelut ja
 • sähkötöiden valvonnat
 • sähköasennukset
 • antenniasennukset
   

 

Ota yhteyttä

 

suomi